Omgevingssensitiviteit

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Mede door de (financiële) crisis is er sprake van marge-erosie bij bedrijven. Herstructureringen hebben plaats gevonden waardoor onder andere bestaande research capaciteit is weggesneden. Hierdoor kennen bedrijven nog minder goed hun markt en de meer algemene bedrijfsomgeving en daarmee de drivers for growth or decline. Een bevestiging van bovenstaande ontwikkelingen is terug te vinden in een significante daling van de gemiddelde levensduur van bedrijven.